Başvuru ve Süreç

Diyaliz Merkezimizde, belli seans aralıkları ile 07.00-17.00 saatlerinde hizmet verilmektedir.

Kurumumuza hasta olarak başvurmak için gerekli evraklar:

 1. Kimlik Belgesi
 2. Diyaliz tedavisi için düzenlenmiş "Diyaliz Raporu"
 3. Daha önce diyalize giren hastalarımız için "Epikriz"
 4. Kan grubu bilgisi Hepatit markerları ( Anti HCV, Anti HIV, HBSAG, Anti HBS ve Anti HCV si pozitif olan hastalarda HCV RNA İçerisinde bulunan son aya ait kan tetkikleri)

Misafir gelen hastadan istenen evraklar:

 1. Hemodiyaliz raporu
 2. Kimlik fotokopisi
 3. En son diyalize girdiği merkeze ait klinik durumunu bildiren epikrizi
 4. İçerisinde bulunan aya ait kan tetkikleri
 5. Kan grubu bilgisi
 6. Hepatit markerları ( Anti HCV, Anti HIV, HBSAG, Anti HBS ve Anti HCV si pozitif olan hastalarda HCV RNA )

Yurtdışından gelen misafir hastalardan istenecek belgeler:

 1. Hepatit markerları (Anti HCV, Anti HIV, HBSAG, Anti HBS En son diyalize girdiği merkeze ait klinik durumunu bildiren epikrizi
 2. İçerisinde bulunan aya ait kan tetkikleri
 3. Sigorta şirketine ait tedaviyi karşıladığına dair yazı

Uzman hekim muayenesi sonucu kronik böbrek yetmezliği tanısı koyulmuş ve hemodiyaliz raporu almış olan hasta, merkezimize başvurur. Başvuru yapan hastaların KBY ve hemodiyaliz raporu, parametre ELİSA Testi ve epikriz mutlaka olmalıdır. Diyaliz ünitesine kabul edilen hastanın dosyası hazırlanır. Hasta Kabul ve Bilgi Formu doldurulur.

Hastaya; hepatit durumu, uygun diyaliz makinesi ve seans durumu göz önünde bulundurularak randevu verilir. Seansları ayarlanır. Hastanın rutin tahlilleri için kanı alınır ve tahlil sonuçlarına göre diyaliz hekimi tarafından tedavileri düzenlenir. Hepatit marker sonuçlarına göre gerekiyorsa hasta hepatit B aşısı yapılmak üzere aşı programına alınır. Hepatit Markerları, Tetkikler ve Aşı Programı İzlem Formu’na kaydedilir.

Hastanın raporunda haftada kaç seans girmesi gerektiği ilgili hekim tarafından belirlenmiştir. Hastanın hemodiyaliz doktoru tarafından muayenesi yapılır. Hasta Kabul ve Bilgi Formu ile tedavisi belirlenir ve uygulanır.  Haftalık seans sayısına göre Hemodiyaliz Sorumlu Hemşiresi tarafından hastanın seansları planlanır. Planlama hasta, sorumlu hemşire ve hekim tarafından birlikte yapılır. 

Diyaliz hastalarına yapılması gereken laboratuvar tetkikleri Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelikte belirtilen zamanlarda yapılarak, Laboratuvar Takip Formu’na kaydedilir. Hasta ilaçları reçete edilir. Ayrıca diyaliz sorumlu uzman tabibin hastaların tıbbi muayenelerini de yaparak Uzman Hekim Aylık Değerlendirme Formu’na muayeneye ilişkin notlarını kaydeder. Hasta tedavileri aylık tedavi planına uygun şekilde diyaliz hemşireleri tarafından uygulanır.

Kurumumuzda yetişkin hasta bakılmaktadır, pediatri hastası kabul edilmemektedir. Kuruma başvuran enfekte (HBs Ag ve HCV Pozitif) hastalar kurum Sorumlu Hekimince kabul edilir. 

Hemodiyaliz uygulaması için Hemodiyaliz Tedavisi Bilgilendirme ve Rıza Belgesi imzalatılarak hasta rızası alınır. Eğer başka bir diyaliz merkezinden herhangi bir sebeple nakil yaptıracak veya misafir olarak hizmet alacaksa epikriz raporu ile diyaliz ünitesine başvurur. Hastaya; hepatit durumu, uygun diyaliz makinesi ve seans durumu göz önünde bulundurularak randevu verilir, seansları ayarlanır.

Hasta program listesi ve hasta adresleri güncel şekli ile servis şoförüne verilir. Servis şoförü hastaları diyaliz gününde seanslarına uygun şekilde evlerinden alarak diyaliz ünitesine getirir. Diyaliz günü ve saatinde hemodiyaliz ünitesine gelen hasta tartılarak yatağına alınır. Hastanın giriş ağırlığı ve kuru ağırlığına göre çekilmesi gereken UF miktarı hesaplanır, vital bulguları alınır. Hastanın kuru ağırlığı, giriş ağırlığı, hedef UF si heparinizasyon şekli ve miktarı o seansta uygulanacak ilaçları damar erişim yolu kan akım hızı diyaliz süresi ve vital bulguları Hasta İzlem Formu’na kayıt edilir.

Sorumlu hemşire hasta/yakınlarına tedavinin gerektirdiği hususlarda eğitimler verilir. Bu eğitimler hastanın klinik durumu uyması gereken kurallar kullanması gereken ilaçlar evden getirilen ilaçların saklama ve taşıma koşulları beslenmede dikkat edilmesi gereken hususlar kurallara uymaması durumunda oluşabilecek riskler ve transplantasyon konuları kapsamaktadır. Hastalara verilen eğitimler Hasta-Hasta Yakını Eğitim Formu’na kaydedilir.

Her diyaliz öncesi hemşire tarafından; fistül / kateterin çalışıp çalışmadığı, giriş yerlerinin enfeksiyon yönünden kontrolü yapılır ve Hemodiyaliz Ünitesi Hasta Takip Formu’na kaydedilir. 

Tıbbi takibiniz uzman doktorlarımız tarafından etkin şekilde yapılır ve kayıt altına alınır. İstediğiniz zaman tıbbi kayıtlarınıza erişim hakkınız mevcuttur. Mahremiyetiniz merkezimiz tarafından önemsenir. Tıbbi bakımınız sırasında tüm taleplerinizi sağlık personelimize iletebilirsiniz.